Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.10.2023. Viimeisin muutos 1.10.2023.

REKISTERINPITÄJÄ

Kauneuspalvelut Aija Rahkola Ky ( y-1956148-1)
Kirkkopuistonkatu 19 as 7
74100 IISALMI

www.aijarahkola.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Aija Rahkola

040 7477 964
aija@aijarahkola.fi

REKISTERÖIDYT HENKILÖRYHMÄT

* Asiakas (yhteyshenkilö)
* Potentiaalinen asiakas
* Yhteistyökumppani
* Verkkosivujemme käyttäjä

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen liittyvissä tarkoituksissa kuten myös palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen liittyvissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoitamisen osalta sinun ja meidän välisen sopimuksemme täytäntöönpano.

Sekä asiakkaillemme että potentiaalisille asiakkaillemme saatamme lähettää lisäksi uutiskirjeitä, mainoksia sekä tehdä suoria yhteydenottoja puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Facebookin ja Instagramin kautta. Yhteisöasiakkaidemme edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Sen sijaan, jos olet henkilöasiakas, käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän suostumuksen esimerkiksi tilatessasi tuotetta, lähettäessäsi yhteydenottolomakkeen tai tilatessasi uutiskirjeen.

Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin yhteystietoihin tai käyttämällä uutiskirjeissä olevaa uutiskirjeen tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
* Henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja titteli / vastuualue
* Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
* Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden osto- ja peruutustiedot ja palautteet)
* Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustolla *
* Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
* Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
* Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
* Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot ovat nimettömiä, eikä sivustollamme suoritettuja toimintoja voida liittää tiettyyn henkilöön. Voit estää verkkokäyttäytymiseesi perustuvien mainosten näyttämisen poistamalla ja kieltämällä evästeet selaimellasi.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:
1. Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi tilatessasi tuotetta, lähettäessäsi yhteydenottolomakkeen tai tilatessasi uutiskirjeen, tai henkilökohtaisen yhteydenpidon kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle. Toisin sanoen et voi tilata tuotteitamme, jos et anna henkilötietojasi.
2. Jos olet potentiaalisen yhteisöasiakkaan edustaja tai yrityspäättäjä, saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla, olevista tiedoista.
3. Verkkosivujemme käytöstä kerätty tieto.

TIETOJEN LUOVUTUS JA KÄSITTELY

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.
Käytämme pilvipalveluita (mm. Google Suite) tietojen käsittelyyn. Kolmansilla osapuolilla ei ole mitään itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme, joille tietojasi luovutamme, noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin ilman sinun nimenomaista suostumustasi, tai ellei tietojen luovuttamiseen on jokin laissa määritelty ja tarpeellinen oikeudellinen syy.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
* Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
* olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
* olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten

Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimilla, joita säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisesti.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa uutiskirjeessämme on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
* saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
* saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
* vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
* vaatia henkilötietojesi poistamista;
* peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
* vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
* saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
* vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:
Kauneuspalvelut Aija Rahkola Ky
Kirkkopuistonkatu 19 as7
74100 IISALMI

aija@aijarahkola.fi

Lahjakortti